DERMA CLOX - Büyükbaş

DERMA CLOX
GÖZ BAKIM KREMİ


DERMA CLOX 100 gr’ın 0,3 gr BoricAsid ve yardımcı madde olarak cetylstearylalcohol, 
White oil, glycerin, stearicacid, glycerylstearathetriethanolamine ve su ihtiva eder. Gri renkte koyu kıvamlı komplex bir üründür.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
DERMA CLOX krem at, sığır, koyun, keçi ve köpeklerde borik asidin antiseptik özelliğinden faydanılarak deri ve özgün temizlenmesi için hazırlanmış bir üründür.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI
DERMA CLOX krem sığır, at, koyun, keçi ve köpeklerde gözün temizlenmesi, göz hastalıklarının tedavisine yardımcı olmak, derinin temizlenmesi, oluşan yara ve yanıklarda tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanır.

KULLANIMI ŞEKLİ
DERMA CLOX krem göz çevresine sürülerek göz temizliği yapılır. Lezyonlu deri, yanık ve yaraların üstüne sürülerek bölgelerin temizliği yapılır. Günde en az 2 kere olmak   
üzere leyzyonun durumuna göre tekrarlanırç 3-4 gün süre ile devam edilir.

GENEL UYARILAR
Diğer ürünlerle karıştırılmamalıdır. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır. Ürün çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.

İSTENMEYEN YAN ETKİLERİ
Kullanım şekline uyulduğu takdirde istenmeyen yan etki görülmez. Fakat deride oluşabilecek her hangi bir alerji durumunda kullanım derhal  ve veteriner hekiminize  
başvurulmalıdır.

KONTRAENDİKASYONLARI
Önerilen dozlarda kontraendikasyonu bulunmamaktadır. Doz aşımından kaçınılmalıdır.

MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ
Kuru serin ve kuru bir yerde, direk güneş ışığından korunarak muhafaza edilmelidir. RAf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Ürünün ağız bölgesine temasından kaçınılmalıdır. Temas halinde bol su ile yıkayınız.
Buzağı, kuzu ve oğlaklarda: - 2 haftalığa kadar olan buzağılara 5 g/gün ( 1 ölçek ) -20 baş kuzu ve oğlağa 5 g/gün ( 1 ölçek ); - 2 la  3 hafta  arasındak buzağılara 
7,5 g/gün ( 1,5 ölçek ) -20 baş kuzu ve oğlağa 10 g/gün (2 ölçek ); -3 Haftalıktan  daha büyük buzağılara 10/gün ( 2 ölçek ), -20 baş kuzu ve oğlağa15 g/gün ( 3 ölçek )
Ticari Takdim Şekli: 5 gr, 10 gr, 15 gr, 20 gr’lık plastik enjektörle de satışı sunulmaktadır.