ORGAMINO EXTRA - Büyükbaş

ORGAMINO EXTRA
VİTAMİN MİNERAL AMİNO ASİT ve ORGANİK ASİT PREMİKS


KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI
Hayvanlar da Amino Asit, Organic Asit, Vitamin ve Mineral ihtiyaçlarını karşılamak ve Hayvanlarda gelişimin hızlanmasını sağlamak için kullanılır.
  
KULLANIMI ŞEKLİ
Sığır, koyun-keçi ve atlarda klasik genel doz olarak ton içme suyuna 1 L katılır. Kanatlılarda 1 ton içme suyuna 1-2 L katılarak 3-5 gün boyunca kullanılır.Pratikte hayvan başına içme suyuna ilave edilerek; Sığırlarda: 15-30 ml, Buzağılarda: 3-5mL Koyun-Keçilerde: 2-4 ml  Kuzu ve oğlaklarda: 1-2 ml uygulanır. Hayvan ve sürünün genel durumuna bağlı olarak sığır, koyun ve keçilerde ürünün uygulama süresi veteriner hekim tarafından belirlenebilir.

Ticari Takdim Şekli: 100 GR - 250 GR - 500 GR - 1 L ve 5 L’lik plastik şişe ve bidon ambalajlarda sunulmaktadır.


BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.
 
İDEAL SAKLAMA KOŞULLARI  
Güneş görmeyen serin ve ağzı kapalı muhafaza edilmelidir.


İÇERİKLER Her Litrede
L-ALANİNE ALANİN 25.000 MG/L
L-ARGİNİNE ARJİNİN 40.000 MG/L
L-ASPARAGİNE ASPARAJİN 700 MG/L
L-ASPARTİC ACİD ASPARTİK ASİT 12.000 MG/L
L-CYSTEİNE SİSTEİN 20.000 MG/L
L-GLUTAMİC ACİD GLUTAMİK ASİT 60.000 MG/L
L-GLUTAMİNE GLUTAMİN 10.000 MG/L
GLYCİNE GLİSİN 25.000 MG/L
L-ISOLEUCİNE İZOLÖSİN 25.000 MG/L
L-LEUCİNE LÖSİN 45.000 MG/L
L-LYSİNE LİZİN 35.000 MG/L
L-METHİONİNE METHİYONİN 35.000 MG/L
L-PHENYLALANİNE FENİLALANİN 30.000 MG/L
L-PROLİNE PROLİN 30.000 MG/L
L-SERİNE SERİN 22.000 MG/L
L-THREONİNE TREONİN 20.000 MG/L
L-TRYPTOPHAN TRİPTOFAN 450 MG/L
L-VALİNE VALİN 29.800 MG/L
ASETİK ASİT ASETİK ASİT 50.000 MG/L
LAKTİK ASİT LAKTİK ASİT 25.000 MG/L
SİTRİK ASİT SİTRİK ASİT ANHİDRAT 10.000 MG/L
ORGANİK ÇİNKO ÇİNKO ASETAT 15.000 MG/L
ORGANİK DEMİR DEMİR ASETAT 15.000 MG/L
ORGANİK MANGAN MANGAN ASETAT 15.000 MG/L
ORGANİK BAKIR BAKIR ASETAT 10.000 MG/L
KALSİYUM KALSİYUM ASETAT 6.000 MG/L
MAGNEZYUM  MAGNEZYUM ASETAT 6.000 MG/L
SODYUM  SODYUM ASETAT  5.000 MG/L
POTASYUM POTASYUM SORBAT 2.500 MG/L
SODYUM  SODYUM BENZOAT 2.500 MG/L
M.O.S. MANNAN OLİGO SAKKARİT 10.000 MG/L
AROMA KAVUN AROMASI 5.000 MG/L
PROPİLEN GLİKOL MONO PROPİLEN GLİKOL 100.000 MG/L
SU DEİYONİZE SU  q.s.p. MG/L