DEPOSOLL LIQUID - Büyükbaş

DEPOSOLL LIQUID
MİNERAL VE KALSİYUM PREMİKS


KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI
Atlar: Yarış ve antreman sonrası terlemeye kaybedilen mineral kaybını kompanse eder. Stresli ve aşırı efor gerektiren durumlarda magnezyum desteği sağlar. Kas iskelet   
sisteminin sağlıklı gelişimini sağlayarak koşu performansını artırır. Tırnak keratinizasyonuna destek olur.

Ruminantlar: Genç hayvanlarda gelişmeyi hızlandırır, günlük canlı ağırlık artışını yükseltir. Neonatal ve enzootik ataksilere karşı koruma sağlar. Yemden yararlanmayı  
artırır. Et ve süt verimini artırır. Strese karşı koruöa sağlar. Gebelik ve lakasyonda artan mineral ihtiyacını karşılar. Pika hastalığına karşı korur. Beyaz kas hastalığına karşı korur. 
Raşitzimi ve osteomalaziyi engeller.
   
Kanatlı: Yemden yararlanma oranını yükseltir. Yumurta kabuğunu güçlendirir. Kanibalizmi önler. Eksudatif diyatez, taşlık nekrozu ve perozisten korur. Yumurtacılarda kafes 
yorgunluğu önler. Tüy dökümü sonrası mineral madde desteği sağlar. Dehidrasyon ve diyare durumlarımda mineral madde desteği sağlar. Aşılama, gaga kesimi ve 
bakliyelere bağlı stresi azaltır.

KULLANIMI ŞEKLİ
Deposoll Liquid oral çözelti hayvanların içme sularına her gün taze olarak katılmak suretiyle uygulanır. Suda kolayca çözünüp homojen bir dağılım sağlar. Uygulama 
hayvanlarım genel durumlarına göre ve veteriner hekimin tavsiyesine göre 3-7 gün sürdürülebilir, her ay tekrarlanabilir.

Ticari Takdim Şekli: 1L, 5L ve 20’lik palstik şişe ve bidon ambalajlarda sunulmaktadır.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.
 
İDEAL SAKLAMA KOŞULLARI:  
Güneş görmeyen serin ve ağzı kapalı muhafaza edilmelidir.

Besi Sığırları 20 ml 100 kg c.a gün
Gebeler ve Laktasyondaki inekler 30 ml 100 kg c.a gün
Buzağılar 15 ml gün  
Koyun ve keçiler 10 ml gün  
Gebe koyun ve keçiler 15 ml gün  
Atlar 30 ml 100 kg c.a gün
Kuzu ve oğlaklar 5 ml gün  

BİLEŞİMİ  
Besinsel yem katkı maddelerİ  
İz elementler:  
Demİr (Demİr Klorid-E-1)Mangan (Mangan Klorid-E-5) 1.500 mg/L
Çİnko (Çİnko Klorid-E-6) 3.000 mg/L
Bakır (Bakır Klorid-E-3) 3.000 mg/L
Kobalt (Kobalt Klorid-E-3) 1.000 mg/L
Selenyum (Selenyum Selenit - E8) 20 mg/L
Teknolojİk yem katkı maddelerİ 5 mg/L
Koruyucu  
Fosfor (Ortofosforİk Asİt - E338)  
Duyusal yem katkı maddelerİ 30.000 mg/L
Dİğer renklendİrİcİler,  
Ponceau 4R E124  
Mİneraller ve bunlardan elde edİlen ürünler 100 mg/L
Kalsİyum ( KalsİyUm Klorür 11.1.6)  
Sodyum (Sodyum Klorür 11.4.1) 30.000 mg/L
Magnezyum (Magnezyum Klorür 11.2.6) 3.000 mg/L
Amİno asİtler 3.000 mg/L
L-Lizin  
DL-metiyonin 5.000 mg/L
Taşıyıcı 10.000 mg/L
Su  
  1 L’ye tamamlanır